Sunteți aici: ActivitateMediuProtectia mediului

Pornind de la realitatea că nu există activităţi economice şi/sau sociale care să nu aibă efecte asupra mediului, politica din domeniul mediului devine o opţiune esenţială pentru promovarea valorilor naţionale, în contextul global al dezvoltării durabile.

 

Pentru a dezbate problema mediului global şi a necesităţilor de dezvoltare, Comunitatea internaţională s-a reunit pentru prima dată în 1972 la Conferinţa de la Stockholm, unde s-au adoptat următoarele documente:

 • Declaraţia de la Stockholm, conţinând 26 de principii;
 • Planul de Acţiune pentru Mediul Uman, cu trei componente:
 1. programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch);
 2. activităţile pentru managementul mediului;
 3. măsurile de sprijin.
 • Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu;
 • Fondul Voluntar pentru Mediu.

 

În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea, care a reunit 115 conducători ai statelor lumii. Cu această ocazie, s-a recunoscut pe plan internaţional necesitatea integrării protecţiei mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa dreptului internaţional al mediului, ca mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile. Declaraţia de la Rio a definit dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”.

 

Comunitatea internaţională a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective la nivel global, pe care a căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru de acțiune la nivel internaţional. Acest cadru s-a format și a evoluat dinamic în timp, cuprinzând măsuri legale cu caracter obligatoriu în forma tratatelor sau convenţiilor, fie unele cu caracter facultativ - în forma declaraţiilor, rezoluţiilor sau seturilor de linii directoare şi orientări politice, măsuri instituţionale şi mecanisme de finanţare viabile.

Prin capitolul 22 al tratatului de aderare la Uniunea Europeană (UE), România și-a asumat angajamentele privind politica de mediu a UE, aliniindu-și astfel politica şi practicile de mediu la directivele UE.

Lansare Apel de Depunere Subproiecte aferente Programului Competitiv de Finanațare "Investiții la nivelul comunitaților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți!" --- Pentru detalii suplimentare Beneficiarii Eligibile se pot adresa: Compartiment Mediu. Tel 0262-215224, int 148.


„Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” include:

 • Construcţia a trei staţii de transfer în Moisei (31.000 tone/an), Târgu Lăpuş (10.000 tone/an) şi Sighetu Marmaţiei (25.000 tone/an);
 • Construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor la Sârbi;
 • Construirea primei celule din cele patru a depozitului ecologic de deşeuri Sârbi (450.000 mc);
 • Închiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme;
 • Construirea a 7 centre de colectare a deşeurilor voluminoase (Baia Mare, Târgu Lăpuş, Seini, Şomcuta Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa);

Valoarea totală a proiectului este de 229.148.934 lei fără TVA. Valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu – 208.315.172 lei – fără TVA. Termen:31 decembrie 2015, cu posibilitatea prelungirii lui cu acordul finanţatorului. Mai multe

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Maramureş reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung necesară soluţionării problemelor locale, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice existente la nivel local, regional şi naţional. Obiectivul global al planului de acţiune pentru mediu al judeţului Maramureş constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, având în vedere respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă.

Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru Aglomerarea Baia Mare este întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 543/2004, privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, şi ale Ordinului ministrului mediului nr. 35/2007, privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.  

Aglomerarea Baia Mare cuprinde:

 • Municipiul Baia Mare;
 • Oraşele: Baia Sprie şi Tăuţii-Măgherauş;
 • Comunele: Groşi, Săcălaşeni, Recea şi Dumbrăvița.