Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se face în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism și în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 168/2015.

  Formularele tipizate pentru urbanism.

   

  Pe lângă taxele pentru certificatul de urbanism se mai achită și taxele în domeniul construcțiilor.

  La documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii - pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 („Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”) din ORDINUL nr. 839/ 12.10.2009. 

  Documentul necesar emiterii certificatului de urbanism este Cererea-tip (formularul-model F.1  - „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"), completat corect și însoțit de actele prevăzute. [...]

  Certificatul de urbanism este documentul  prin care autorităţile care au competenţă de emitere îi informează pe cei interesați de aspecte legate de lucrarea vizată [...] 

  Fără autorizaţie de construire se pot executa următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor [...]

  Cu respectarea autorizației de construire şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor se pot executa construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură [...]

  Se pot obține emite autorizații de construire fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate  pentru următoarele tipuri de lucrări: de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora  [...]

  Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS