Coordonate geografice

   

  Situat în nordul României, între paralelele 47º20´00´´ şi 48º00´15´´ latitudine nordică şi meridianele 22º52´30´´ şi 25º07´30´´ longitudine estică, judeţul Maramureş are o distanţă de 160 km între punctele extreme vest şi est şi 60 km de la nord la sud. Aceste coordonate îi conferă o formă alungită în direcţie longitudinală.

  Suprafaţa judeţului este de 6.304 km². Din aceasta  43% aparţine zonelor de munte,  30% - sunt dealuri, podişuri şi piemonturi, iar 27% - sunt depresiuni, lunci şi terase.

  Relieful Maramureşului este variat, aparţinând unor unităţi geomorfologice majore distincte. Partea centrală şi estică împreună cu zona munţilor vulcanici Gutâi-Ţibleş şi cu cea a munţilor cristalini ai Maramureşului – împreună cu depresiunea Maramureşului – face parte din grupa nordică a Carpaţilor Orientali. Zona sud-vestică mai joasă – incluzând depresiunea Baia Mare şi depresiunea Lăpuşului, dar şi ”insulele” cristaline Codru şi Preluca, aparţin Podişului Transilvaniei. Înălţimile sunt mijlocii - în general – exceptând zona cristalinului Rodnei, unde prin vârful Pietrosul Rodnei (2.304 m) se atinge altitudinea maximă din judeţ.  Relieful înalt al judeţului este alcătuit din munţii Rodnei, Maramureş, Gutâi şi Ţibleş. Principalele depresiuni sunt: Maramureş, Lăpuş şi Baia Mare.

  Judeţul Maramureş este caracterizat printr-o reţea hidrografică bogată, cu o lungime de 3.000 km. Râurile judeţului Maramureş aparţin de două mari bazine hidrografice: Tisa şi Someş. Tisa superioară adună toţi afluenţii care au izvoarele pe versanţii sud-vestici ai Munţilor Maramureşului şi nordul Munţilor Rodnei şi pâraiele care coboară din Munţii Gutâi-Ţibleş. La ieşirea din munţi, Tisa primeşte râul Vişeu care, la rândul său, străbate Depresiunea Maramureşului, apoi Vaserul, şi Ruscova. Are ca afluenţi: Negoiescu, Izvorul Dragoş şi Repedea, care drenează şi o parte din lacurile glaciare din Munţii Rodnei.

  Soluri 

  Judeţul Maramureş se caracterizează printr-un înveliş variat de soluri, acesta reflectând caracterul complex al factorilor naturali care condiţionează formarea sa: soluri brune argilice brune podzolice, podzolice argilo-iluviale, pseudogleice, brune-acide, andosolurile, solurile brune, solurile humico-silicatice, litosolurile, aluviunile şi solurile aluviale.  

   

  Flora şi fauna 

  Diversitatea reliefului este reflectată şi în diversitatea florei şi faunei, pe suprafaţa judeţului Maramureş fiind identificate aproape toate zonele de vegetaţie existente în ţară.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS