CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

    Regulamentul de ordine interioară constituie cadrul care trebuie să asigure în interiorul instituţiei, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor salariaţilor din aparatul propriu al Consiliului Judetean Maramureş, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, studenţilor în perioada efectuării practicii în instituţie şi altor persoane delegate de către agenţii economici sau instituţii, pentru prestarea unei activităţi în sediul Consiliului Judeţean.

    proiect deseuri
    © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

    HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS