CAPITOLUL IX. Utilizarea sistemului informatic

  Art.14. Accesul la internet se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc;  se permit download-uri (descărcări de pe internet) exclusiv în cazul în care fişierele descărcate sunt necesare activităţii din cadrul instituţiei. Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe internet, abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin posta electronică. Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, informaţia descărcată şi adresa de IP vor fi monitorizate;

   

  Art.15. Publicarea actelor prin Monitorul Oficial al Judeţului Maramureş, respectiv aducerea la cunoştinţa publică a acestor acte se va face 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin intermediul portalului www.cjmaramures.ro
  Materialele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al Judeţului Maramures şi postate pe internet vor fi preluate de pe calculatorul destinat special de la compartimentul „Secretariatul consiliului” din folderul „Documente cu acces liber", unde au fost colectate anterior şi se vor prelucra de către funcţionarul cu atribuţiuni de editare a Monitorului Oficial.

   

  Art.16. Publicarea pe internet a datelor, imaginilor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Maramureş se va face numai cu aprobarea scrisă a celor in drept cu următoarele precizări:
  - Răspunderea pentru corectitudinea şi actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu sau prin participarile la licitaţiile electronice revine proprietarului informaţiei şi nu operatorului sau realizatorului;
  - Fiecare serviciu sau instituţie din subordinea Consiliului Judeţean care publică date pe internet are obligaţia să întocmească un dosar, organizat cronologic, cu paginile web realizate, listate după publicare;
  - Instituţiile colaboratoare ce au Consiliul Judetean, ca ordonator principal de credite, se vor adresa în scris pentru publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş a informaţiilor din sectorul lor de activitate, ce vin în intâmpinarea nevoilor cetăţenilor;

  - Sunt interzise publicitatea şi sondajele în scopuri electorale sau economice pe portalul Consiliului Judeţean, cu excepţia prezentării oportunităţilor, aspectelor culturale sau economice locale.

   

  Art.17. Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea neautorizată a fişierelor din reţea.


  Art.18. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse şi la internet. Modificarea acestora se face cu aprobarea preşedintelui Consiliului Judeţean.

   

  Art.19. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum şi a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul şi protocoalele de funcţionare a reţelei de calculatoare sau a poştei electronice.

   

  Art.20. Comunicarea prin adresa electronică, oficial, tip notă internă, se face cu acordul scris al persoanelor cu funcţii de conducere, ca şi în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent.

   

  Art.21. Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul - prin demontarea acesteia -, asupra fişierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicită intervenţia persoanei responsabile cu serviciul informatic care analizează şi adoptă măsuri de remediere. Dupa caz, soluționarea constă în intervenţie proprie post-garanţie, intervenţie furnizor în intervalul de garanţie sau service externalizat.

   

  Art.22. Pe fiecare calculator se instalează doar soft-uri (programe) pentru care Consiliul Judeţean deţine licenţe de utilizare, acestea fiind singurele programe ce pot fi folosite de către utilizatori. Este interzisă instalarea şi utilizarea oricăror programe (aici fiind incluse şi jocurile) de provenienţă externă Consiliului Judeţean pentru care nu există achiziţionate licenţe. Fiecare utilizator va semna un inventar al soft-urilor instalate pe calculatorul său şi va răspunde personal, din punct de vedere juridic şi material, pentru orice modificare apărută ulterior pe calculator. Utilizarea softurilor fără licenţe se află sub incidenţa Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor.

   

  Art.23. În vederea protejării datelor existente pe fiecare calculator şi a reducerii la maxim a pericolului răspândirii viruşilor prin intermediul retelei, accesul în/din retea pentru fiecare stație este organizat limitat, pe principiul accesului la datele din propriul calculator şi la un număr de fişiere cu acces liber în reţea. Accesul, pe baza unor parole, la toate resursele stațiilor din rețea, pentru alte persoane decât administratorul de reţea sunt aprobate de preşedintele Cosiliului Judeţean. Este interzis utilizatorilor să schimbe setările calculatoarelor, modul de gestionare a drepturilor de acces în/din rețea şi parolele de acces. Eventualele modificări vor fi făcute doar cu acordul administratorului de rețea.

   

  Art.24. Fiecare utilizator din Consiliul Judeţean răspunde pentru modul în care îşi foloseşte calculatorul din dotare, dar şi pentru modul în care foloseşte reţeaua internă a Consiliului Judeţean, precum şi internetul şi poşta electronică (unde este cazul).

   

  Art.25. Achiziţiile în domeniul IT&C (tehnică de calcul, echipamente de comunicaţii şi soft) se fac numai cu consultarea administratorului de reţea , cu aprobarea conducerii executive a Consiliului Judeţean.

   

  Art.26. Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor accidentale, ele vor fi salvate pe diferiţi suporţi. Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale, periodic acestea vor fi salvate pe CD-uri/DVD-uri şi arhivate. Documentele şedinţelor de consiliu vor fi salvate după fiecare şedinţă pe server şi CD/DVD.

   

  Art.27. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru şi în interesul serviciului, atât in timpul orelor de program, cât şi în afara acestuia. Este cu desavârşire interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate oficial pe sistemele de calcul din patrimoniul Consiliului Judeţean. Programele instalate trebuie să fie cu licenţă.

   

  Art.28. Detectarea pe calculatoarele din dotare de viruşi informatici sau programe cu caracter distructiv, precum şi sustragerea şi folosirea datelor în interes personal atrag răspunderea materială sau penală, după caz, a persoanelor găsite vinovate pentru neglijenţă sau rea intenţie.

   

  Art.29. Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fară improvizaţii.

   

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS