CAPITOLUL V. Dispoziții aplicabile funcționarilor publici de conducere

  Art.6. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu următoarele principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici:

  a) supremaţia Constituţiei şi a legii;

  b) prioritatea interesului public;

  c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice;

  d) profesionalismul;

  e) imparţialitatea şi independenţa;

  f) integritatea morală;

  g) libertatea gândirii şi a exprimării;

  h) cinstea şi corectitudinea;

  i) deschiderea şi transparenţa.

   

  Art.7. Pentru aducerea la indeplinire a acestor obligaţii, directorii executivi, şefii de servicii şi coordonatorii de compartimente vor fi sprijiniţi de conducerea Consiliului Judeţean, respectiv de preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general al judeţului.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS