CAPITOLUL XII. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

  Art. 43. Salariaţii au dreptul şi obligaţia să sesizeze nemulţumirile proprii sau comportamentul neprincipial al altor salariaţi.

  Art. 44. Sesizarea se va face în scris.

   

  Art. 45. Competenţa de soluţionare a sesizărilor este a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, acesta putând delega această competenţă compartimentelor de specialitate.

   

  Art. 46.Termenul de soluţionare a acestor sesizări este de 10 zile.

   

  Art. 47. Dacă din motive bine întemeiate soluţionarea nu se poate face în termenul stabilit, fiind necesare analize şi verificări mai ample, acesta se poate prelungi cu încă 10 zile, petiţionarul urmând a fi încunoştiinţat despre acest aspect.

  proiect deseuri
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS